Red een Kind

Internationale hulp en mensenrechten

Red een Kind

Red een Kind Doelstelling

Geïnspireerd door Gods liefde streeft Red een Kind ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen hun leven kunnen leiden in waardigheid en al zijn volheid. Red een Kind stelt gezinnen en hun gemeenschap, die worden geconfronteerd met marginalisering, discriminatie en armoede, in staat een goede en veilige plek te zijn voor kwetsbare kinderen, in liefde, waardigheid en met kansen.

Activiteiten

Kinderen krijgen goed onderwijs, jongeren en jonge ouders volgen een vaktraining en onderricht in life skills. Na die scholing of training worden jongeren en jonge ouders gekoppeld aan de arbeidsmarkt. Zo worden kinderen, jongeren, gezinnen en leefgemeenschappen toegerust om zelf inkomen te verwerven en hun weerstandvermogen bij tegenslag te vergroten. Samen met de doelgroep is er veel aandacht voor het voorzien in de primaire levensbehoeften en aansluiting op onderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan sociale, psychologische en spirituele aspecten om een evenwichtige persoonlijkheidsvorming te bereiken. Een verbetering van de positie en inclusie van kwetsbare kinderen, inclusief aandacht voor kinderrechten staan centraal bij alle activiteiten.

Geven aan Red een Kind?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 8.993.680
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 7.637.729
 • Wervingskosten € 883.274
 • Beheer en administratie € 472.677
 • Inkomsten € 8.268.124
 • Particulieren € 5.865.146
 • Bedrijven € 503.138
 • Subsidies overheden € 666.599
 • Organisaties zonder winststreven € 1.227.836
 • Overig € 5.405
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 296.024
 • Giften en donaties € 5.569.122
Red een Kind

Vrijwilligers aan het woord

Het mooiste is dat deelnemers zelf helpers worden

Carin Rots - De Vries, Actief bij Stichting Red een Kind sinds 2011

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Red een Kind?

Postbus 40169
8004 DD ZWOLLE

038 - 460 46 48