Naar overzicht

Save the Children Nederland

Doelstelling

Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.


Activiteiten

1. Ondersteuning (financieel, technisch en logistiek) van organisaties en projecten die zich inzetten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke en hun families respectievelijk hun directe leefomgeving.
2.Het vormen van een vermogen om de kosten die zijn verbonden aan de onder punt 1 genoemde ondersteuning te kunnen financieren

Organisatie overig