Simavi

Internationale hulp en mensenrechten

Simavi

Simavi Doelstelling

Simavi streeft naar geïntegreerde verbetering van water, sanitatie en hygiëne omstandigheden en de seksuele reproductieve gezondheid en rechten van de meest kwetsbare groepen, vooral meisjes en vrouwen, in Afrika en Azië.

Activiteiten

Simavi streeft naar een gezond leven voor iedereen. Wij investeren in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan en zorgen ervoor dat kwetsbare mensen vooral meisjes en vrouwen een gezond leven kunnen leiden, met vrije keuzes, zonder discriminatie of geweld.

Geven aan Simavi?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Simavi?