Naar overzicht
 • Adres:
  Naritaweg 135
  1043 BS Amsterdam
 • Telefoon:
  088 - 313 15 00
 • Email:
  info@simavi.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/SimaviNL
 • Bankrekening:
  NL56 INGB 0000 3001 00
 • Fiscaal nr.:
  001017603
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Simavi

Doelstelling

In 2020 willen wij de gezondheid van 10 miljoen mensen in kwetsbare gebieden in Azië en Afrika blijvend verbeterd hebben.


Activiteiten

- Verbetering van de duurzame toegang tot -en verantwoorde omgang met- veilig drinkwater
- Duurzame verbetering van sanitaire voorzieningen (op huishoudniveau en institutioneel) en een hygiënische leefomgeving
- Bereiken van gedragsverandering en weerbaarheid van mensen ter voorkoming van belangrijke ziektes en gezondheidsproblemen (voorlichting over voeding, tijdig adequate zorg zoeken, slapen onder klamboes, hygiëne, ventilatie, veilige seks, etc.)
- Seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen
- Bevorderen van tijdige toegang tot adequate medische voorzieningen
- Versterking van de informatievoorziening, capaciteiten en organisatie om het recht op gezondheid en water & sanitatie te claimen en deze duurzaam te realiseren
- belangenbehartiging vanuit programma uitvoering en ervaringen naar (lokale) overheden in onze partner landen, Nederlandse overheid en via allerlei netwerken en internationale fora.

Organisatie overig