Solidaridad

Internationale hulp en mensenrechten

Solidaridad

Solidaridad Doelstelling

De ME/CVS Stichting Nederland zet zich in voor de versterking van de positie van ME/CVS-patiënten. Dit doen wij door: -het streven naar brede herkenning en erkenning van ME/CVS als een zeer ernstige invaliderende, lichamelijke ziekte - het bieden van (een platform voor) contact met lotgenoten - met vooruitstrevendheid bij te dragen aan de genezing van ME/CVS - als kenniscentrum voor ME/CVS bij te dragen aan het delen van informatie, kennis en ervaring - vanuit ons netwerk een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek gericht op de genezing van ME/CVS. Wij richten ons hiervoor op ME/CVS-patiënten, hun gezinsleden en naasten, zorgprofessionals en beleidsbepalers. Met toewijding, onafhankelijkheid, integriteit en een open houding werken wij voortdurend aan het bereiken van onze doelstellingen.

Activiteiten

1. Organiseren van lotgenotencontact. 2. Voorlichting en informatieoverdracht. 3. Belangenbehartiging. 4. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Geven aan Solidaridad?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 142.970
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 88.185
 • Wervingskosten € 19.391
 • Beheer en administratie € 35.394
 • Inkomsten € 137.620
 • Particulieren € 76.633
 • Subsidies overheden € 45.000
 • Organisaties zonder winststreven € 7.616
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 5.235
 • Overig € 3.136
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 76.633

Meer weten over
Solidaridad?

Noorderweg 62
1221 AB Hilversum

035 - 621 1318