SOS Kinderdorpen

Internationale hulp en mensenrechten

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen Doelstelling

De kracht van familie

Activiteiten

1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families ondersteunen en versterken, zodat ze zelf de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen.
2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren praktische kennis en werkervaring laten opdoen.
3. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.

Geven aan SOS Kinderdorpen?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
SOS Kinderdorpen?