Naar overzicht
 • Adres:
  Meibergdreef 9 (H8-272)
  1105 AZ Amsterdam
 • Telefoon:
  020 - 566 39 33
 • Email:
  steunemma@amc.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/steunemma
 • Bankrekening:
  NL67 ABNA 0546 9312 35
 • Fiscaal nr.:
  805191574
 • Hoofdthema:
  Gezondheid (in NL)

Steun Emma Kinderziekenhuis AMC

Doelstelling

Het is de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis AMC om ieder kind recht te geven op een maximaal leven. Om dit te helpen realiseren heeft Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC zich ten doel gesteld fondsen te werven voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Fondsen die innovatieve behandelingen mogelijk maken. In lijn met de doelstelling richten we ons op fondsenwerving en (materiële) ondersteuning ten bate van de verdere ontwikkeling, verbetering en noodzakelijke vernieuwing van de zorg voor zieke kinderen én hun ouders, broertjes en zusjes, in de breedste zin van het woord.


Activiteiten

1) Het ondersteunen van de vernieuwbouw van de afdeling Intensive Care Neonatologie. 2) Onderhoud van de vernieuwbouw van het Emma Kinderziekenhuis AMC ('metamorfose'), waarvan de volgende afdelingen in 2015 in gebruik zijn genomen, te weten: Chirurgie & Zuigelingen, Intensive Care Kinderen, Kinderoncologie, Grote Kinderen (2-10 jaar) en Tieners (10-18 jaar). 3) Tevens worden projecten ondersteunt rondom welzijn, voorlichting en educatie en het mede financieren van diverse subsidieaanvragen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De Stichting richt zich, voor het verwerven van middelen, op zowel particuliere donateurs als bedrijfsdonateurs en ontvangt ook gelden op basis van acties derden, nalatenschappen en via aanvragen bij (vermogens)fondsen.

Organisatie overig