Trombosestichting

Gezondheid

Trombosestichting

Trombosestichting Doelstelling

De Trombosestichting zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed, door minder kans op trombose en betere behandelingen.

Activiteiten

1. Verstrekken gratis Antistollingspas, en meer voorlichting over snellere herkenning van trombose door artsen en patiënten
2. Financieren wetenschappelijk onderzoek over het ontstaan, de oorzaken en de behandeling van trombose gerelateerde aandoeningen.
3. Geven van voorlichting aan patiënten die trombose hebben gekregen over veilig medicijngebruik
4. Geven van voorlichting aan het brede publiek ter preventie en snelle herkenning van trombose

Geven aan Trombosestichting?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Trombosestichting?