Naar overzicht
 • Adres:
  Laan van Meerdervoort 70
  2517 AN Den haag
 • Telefoon:
  06 - 372 741 22
 • Email:
  contact@unwomen.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/unwomen_nl
 • Bankrekening:
  NL58 TRIO 0776 4695 41
 • Fiscaal nr.:
  856635509
 • Hoofdthema:
  Welzijn (in NL)

UN Women Nationaal Comite Nederland

Doelstelling

UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, werkt aan een gendergelijke wereld door de positie van vrouwen en meisjes te versterken. Op wereldniveau zet UN Women druk op regeringen om wetten en beleid te veranderen. Lokaal in 90 landen voert het projecten uit om levens van vrouwen en meisjes te verbeteren.


Activiteiten

Ongelijke behandeling van vrouwen is diep geworteld in iedere maatschappij. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen. Vaak wordt hen basisonderwijs en gezondheidszorg ontzegd. In alle delen van de wereld zijn vrouwen slachtoffer van geweld en discriminatie. En ze zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische beslissingsprocessen.

UN Women zet zich wereldwijd in voor vrouwenrechten. Met succes. Zo zijn in Zimbabwe en Tanzania kindhuwelijken in 2016 verboden. In meer dan 20 landen zoals Egypte en India kunnen vrouwen en meisjes voortaan veilig met de bus naar werk of school. En in Pakistan steeg het percentage vrouwelijke kiezers in vier jaar van 44% naar 86%.

Help mee. Met uw gift schenkt u vrouwen en meisjes een betere toekomst.

Als Nationaal Comité brengen we het werk van UN Women onder de aandacht. We geven voorlichting en werven fondsen voor de programma’s van UN Women. We ondersteunen de diplomatieke lobby in Nederland, en daarbuiten.

Organisatie overig