Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 95375
  2509 CJ Den haag
 • Telefoon:
  088 - 444 96 66
 • Email:
  info@unicef.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/unicefnl
 • Bankrekening:
  NL86 INGB 0000 0001 21
 • Fiscaal nr.:
  003417177
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

UNICEF Nederland

Doelstelling

UNICEF Nederland werft fondsen door hulpprogramma's die in 155 ontwikkelingslanden worden uitgevoerd en geeft voorlichting over Kinderrechten en het werk van UNICEF. Bovendien houden we in de gaten of de Nederlandse regering zich houdt aan het Verdrag van de Rechten van het kind, in zowel haar binnenlands als buitenlands beleid. Als groepen kinderen in ons land in de verdrukking komen, dan komt UNICEF Nederland op voor hun rechten.


Activiteiten

UNICEF is, als de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, de grootste, effectiefste en invloedrijkste organisatie voor kinderen. De organisatie komt wereldwijd op voor hun rechten, zet zich in voor hun basisbehoeften en biedt kinderen mogelijkheden zich te ontplooien. In zo'n 155 landen worden hulpprogramma's gerealiseerd voor schoon water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, en bescherming van kinderen.

Organisatie overig