vfonds

Welzijn

vfonds

vfonds Doelstelling

Het vfonds richt zich op de erkenning en waardering voor veteranen en andere geüniformeerden, het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herdenken van slachtoffers en het vieren van de vrijheid.

Dit alles met het oog op de instandhouding van vrede, democratie, en de internationale rechtsorde.

Activiteiten

Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Sinds de Tweede Wereldoorlog zetten wij ons in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast blijven wij mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker gaan wij partnerships en samenwerkingen aan om deze missie te bereiken. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunen wij o.a. de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren wij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.

Geven aan vfonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
vfonds?