VluchtelingenWerk Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland Doelstelling

VluchtelingenWerk Nederland richt zich op de bescherming van vluchtelingen door het bevorderen van:

 • Juridische veiligheid door non-refoulement, erkenning en verlening van vluchtelingenstatus en het bieden van rechten;
 • Maatschappelijke veiligheid door een welkome samenleving waar vluchtelingen in alle veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen;
 • Internationale solidariteit met landen die zwaardere lasten dragen en met de vluchtelingen die in deze landen vaak zonder perspectief verblijven.

Activiteiten

Het bijstaan van vluchtelingen van het begin tot het einde van de asielprocedure en het begeleiden van assielzoekers gedurende de inburgering.

Geven aan VluchtelingenWerk Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 102.082.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 93.868.000
 • Wervingskosten € 1.074.000
 • Beheer en administratie € 7.140.000
 • Inkomsten € 99.567.000
 • Particulieren € 5.661.000
 • Bedrijven € 159.000
 • Loterijen € 10.950.000
 • Subsidies overheden € 58.384.000
 • Organisaties zonder winststreven € 2.248.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 21.449.000
 • Overig € 716.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 5.661.000
VluchtelingenWerk Nederland

Vrijwilligers aan het woord

"Vluchtelingen moesten alles achterlaten"

Anush, actief bij VluchtelingenWerk

Lees het hele verhaal

Meer weten over
VluchtelingenWerk Nederland?

Postbus 2894
1000 CW AMSTERDAM

020 - 346 72 00