Vrienden van De Hoop

Welzijn

Vrienden van De Hoop

Vrienden van De Hoop Doelstelling

Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.

Activiteiten

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen die een aanvulling vormen op de reguliere ggz-zorg. Ook is het doel om de keten van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Geven aan Vrienden van De Hoop?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Vrienden van De Hoop

Vrijwilligers aan het woord

Werken met sprankelende mensen

Simone Schuil, Actief bij Stichting Vrienden van de Hoop sinds 2013, Administratief medewerker

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Vrienden van De Hoop?