VSO

Internationale hulp en mensenrechten

VSO

VSO Doelstelling

Onze programmas zijn erop gericht dat
- gemeenschappen en onderwijsprofessionals toegang tot goed onderwijs krijgen;
- gezondheidsprofessionals, gemeenschappen en overheden toegang tot kwalitatief goede zorg krijgen;
- mensen in armoede zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.

Activiteiten

Armoede en marginalisatie van mensen in ontwikkelingslanden. VSO werkt met name aan aan het gebrek aan toegang tot kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg en het ontbreken van een stabiele bron van bestaanszekerheid (werk en inkomen).

Geven aan VSO?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
VSO?