Wakker Dier

Dieren

Wakker Dier

Wakker Dier Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.

Activiteiten

In de pers en met reclame laten we zien hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen. We geven voorlichting: een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord. We streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.

Geven aan Wakker Dier?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.356.051
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.384.745
 • Wervingskosten € 655.345
 • Beheer en administratie € 315.961
 • Inkomsten € 2.893.119
 • Particulieren € 2.268.109
 • Bedrijven € 35.446
 • Loterijen € 500.358
 • Organisaties zonder winststreven € 84.234
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 4.972
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 220.000
 • Giften en donaties € 2.048.109

Meer weten over
Wakker Dier?

Postbus 92024
1099 AA AMSTERDAM

020 - 460 42 10