Naar overzicht

Wereld Natuur Fonds - Nederland

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn, waaronder voorlichting en educatie.


Activiteiten

In ruim 1700 projecten werkt het Wereld Natuur Fonds aan het behoud van de belangrijkste leefgebieden: bossen, wetlands (waterrijke gebieden), kusten, en oceanen. Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering, en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Daarnaast maakt het WNF de Nederlandse samenleving bewust hoe zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële en niet-financiële handelingsperspectieven.

Organisatie overig