WereldOuders

Internationale hulp en mensenrechten

WereldOuders

WereldOuders Doelstelling

WereldOuders heeft tot doel om de situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren door hen een kans te geven op een goede toekomst. WereldOuders werft hiertoe fondsen in Nederland voor haar partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) die familiehuizen heeft in negen landen in Latijns-Amerika. Daarnaast ondersteunt WereldOuders medische, educatieve en werkgelegenheidsprojecten van NPH.

Activiteiten

WereldOuders steunt projecten in Latijns-Amerika van partnerorganisatie NPH. Voorbeelden zijn de bouw van familiehuizen met een school, kliniek en vrijwilligersverblijven en het voorzien van de huizen van voedsel, kleding, scholing en medicijnen voor de kinderen. Daarnaast zijn er medische en educatieve projecten in de arme gemeenschap rondom de huizen.

Geven aan WereldOuders?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.894.624
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.372.653
 • Wervingskosten € 355.875
 • Beheer en administratie € 166.096
 • Inkomsten € 2.035.999
 • Particulieren € 813.757
 • Bedrijven € 447.066
 • Organisaties zonder winststreven € 775.176
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 217.206
 • Giften en donaties € 567.262
 • Overig € 29.289
WereldOuders

Vrijwilligers aan het woord

De handen uit de mouwen steken

Aletta de Vries, Actief bij WereldOuders sinds 2016, Dramatherapeut

Lees het hele verhaal

Meer weten over
WereldOuders?

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum

035 6264578