WNF

Natuur en milieu

WNF

WNF Doelstelling

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur

Activiteiten

In ruim 1.700 projecten werkt het Wereld Natuur Fonds aan het behoud van de belangrijkste leefgebieden: bossen, wetlands (waterrijke gebieden), kusten, en oceanen. Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering, en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Daarnaast maakt het WNF de Nederlandse samenleving bewust hoe zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiƫle en niet-financiƫle handelingsperspectieven.

Geven aan WNF?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
WWF-NL

Vrijwilligers aan het woord

Geweldig om te zien hoe betrokken jonge kinderen zijn bij de natuur

Ans Oosterman, Actief bij Wereld Natuur Fonds sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
WNF?