Woord en Daad

Internationale hulp en mensenrechten

Woord en Daad

Woord en Daad Doelstelling

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.

Activiteiten

Woord en Daad werkt wereldwijd in meer dan 20 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, ligt de weg open naar een zelfstandig en menswaardig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering.

Geven aan Woord en Daad?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Woord en Daad

Vrijwilligers aan het woord

Vrijwilligers als verbindende schakel

Caroline Kok-Klerk, Actief bij Stichting Woord en Daad sinds 2012

Lees het hele verhaal

Impactverhalen

Grote oogst maakt rijstboer Abdoulaye tot voorbeeld

Woord en Daad

Lees het hele verhaal
Woord en Daad

Meer weten over
Woord en Daad?