World Animal Protection

Dieren

World Animal Protection

World Animal Protection Doelstelling

Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. We leveren directe (nood)hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We werken aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!

Activiteiten

Al meer dan 35 jaar beschermen we dieren wereldwijd, samen met supporters, overheden, bedrijfsleven en andere organisaties. We zijn actief binnen vier werkgebieden:

  • dieren in het wild,
  • dieren in gemeenschappen,
  • dieren in de veehouderij,
  • dieren in rampsituaties.

Dieren in het wild
Wilde dieren horen in het wild. We beschermen wilde dieren tegen misbruik voor toeristisch vermaak, zoals olifantenritten en zwemmen met dolfijnen. Ook helpen we voorkomen dat zeedieren verstrikt raken in ‘spookvistuig’ op zee. En we maken ons hard voor een einde aan het gebruik van beren voor berengal en berendansen.

Dieren in gemeenschappen
Uit angst voor hondsdolheid worden honden massaal afgemaakt. Dit is geen oplossing. Wij werken aan het managen van hondenpopulaties door een duurzaam pakket aan maatregelen waaronder sterilisatie en vaccinatie van honden en educatie voor de lokale bevolking.

Dieren in de veehouderij
Het leven van miljarden dieren in de intensieve veehouderij verbeteren is ons doel. Zoals dat van kippen – kuikens eigenlijk - in kooien, die buiten de EU nog massaal worden gebruikt. We voeren campagne zodat bedrijven en overheden willen veranderen en helpen hen daarbij.

Dieren in rampsituaties
Bij natuurrampen, zoals overstromingen en orkanen, komen we in actie om dieren in nood te helpen. Met voedsel, onderdak en medische zorg. Ook helpen we voorkomen dat dieren de dupe worden van rampen, door samen met overheden, andere goede doelen en nationale partners de lokale bevolking voor te bereiden op een dergelijke catastrofe.

Ook verzorgen we educatie over dierenwelzijn; onze programma’s helpen kinderen en studenten over de hele wereld het belang van dierenwelzijn te begrijpen.

Geven aan World Animal Protection?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
World Animal Protection?