Feiten & Cijfers

ONDERZOEK GOEDE DOELEN 2017

Oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan een betere wereld, dat is de missie en het bestaansrecht van goede doelen. Hiervoor doen goede doelen een beroep op de steun van het publiek. Ze moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werk en resultaten. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Hiervoor moeten de goede doelen niet alleen betrouwbaar zijn, maar moet er ook vertrouwen zijn in de goededoelensector als geheel.

Het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland onder haar leden geeft een beeld van de ontwikkelingen in bestedingen, de inkomsten en de steun uit de samenleving. Dit jaar hebben 146 van de 167 leden deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn. 

In het onderzoek staat hoeveel geld de goede doelen in 2017 samen hebben opgehaald en besteed. En ook uit welke bronnen hun inkomsten kwamen en voor welke activiteiten het geld is gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt naar omvang van de organisaties (groot, middelgroot en klein) en naar hun aandachtsgebied (gezondheid, welzijn, internationale hulp & mensenrechten, onderwijs, dieren, kunst & cultuur, religie & levensbeschouwing en natuur, milieu & wildlife).

De onderzoeksgegevens zijn verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Mazars Accountants en Belastingsadviseurs heeft die gegevens gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

Klik hier voor het rapport.