Geven en Belastingvoordelen

De overheid maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk door het geven van belastingvoordeel. Daarvoor moeten de gever en het goede doel wel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet is er gekomen om het geven aan goede doelen met extra belastingvoordelen nog aantrekkelijker te maken.

In de Belastingwet en de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

ANBI’s betalen geen belasting over de giften die ze ontvangen. Zo kunnen ze de giften voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.


Giftenaftrek gewone gift

De belastingdienst maakt een onderscheid tussen gewone en periodieke giften. Een gewone gift is een gift die je incidenteel doet en dus niet volgens een vast patroon dat in een overeenkomst is vastgelegd. Deze giften kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je inkomen voordat je belasting betaalt. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'verzamelinkomen' met een minimum van € 60. Het verzamelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het verzamelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven het drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften dat kan worden afgetrokken mag niet hoger zijn dan 10% van het 'verzamelinkomen'.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Giftenaftrek periodieke gift

Periodieke giften zijn voor 100% van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel. Wel is onlangs een maximum ingevoerd van 250.000 euro per huishouden per jaar. Alles boven dit bedrag mag niet als aftrekpost opgevoerd worden. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  • Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met een ANBI sluit.
  • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder ontvangen mag wel.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Extra giftenaftrek culturele instellingen

Sinds 1 januari 2012 mag volgens de Geefwet de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling worden vermenigvuldigd met 1,25. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn. Let op: doet iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften aan een culturele ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst.


Steunstichting

Onder strenge voorwaarden is het mogelijk om belastingaftrek te krijgen voor een gift aan een steunstichting van een SSBI. Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten organiseert voor en met mensen, zoals een zangkoor, of een sportclub. Een gift aan een SBBI is nooit aftrekbaar van de belasting. Maar een gift aan een steunstichting van een SBBI die een jubileum organiseert bijvoorbeeld wel. Lees er meer over bij de Belastingdienst.

Mag ik mijn gift aan een goed doel aftrekken?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief