Goede doelen als werkgever

Om een indicatie te geven van het aantal werknemers in de goededoelensector: uit het jaarlijkse onderzoek dat Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, uitvoert onder haar leden waren er in 2015 meer dan 8.000 betaalde voltijdbanen, waarvan meer dan de helft in het aandachtsgebied Internationale samenwerking.

Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Goede doelen werken hard aan oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Om hun werk goed te kunnen doen, drijven zij op de inzet en steun van donateurs en vrijwilligers. Naast betaalde medewerkers zijn er honderdduizenden collectanten en andere vrijwilligers bij goede doelen actief. 

Loopbaanplatform Goede Doelen
Een aantal goede doelen heeft samen met Goede Doelen Nederland een loopbaanplatform opgericht. Met het loopbaanplatform worden werknemers en werkgevers in de sector ondersteund op het gebied van talent- en loopbaanontwikkeling.

 

Waarom is dat nodig?
Het succes van een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de motivatie en inzet van de mensen die er werken. Het is dus cruciaal dat werknemers weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn, en van hun werkgever de ruimte krijgen daarmee aan de slag te gaan. Het loopbaanplatform faciliteert dit.

 Tegelijkertijd is de goededoelensector in beweging. Omdat de buitenwereld andere eisen stelt, moeten goededoelenorganisaties soms anders worden ingericht. Dit kan gevolgen hebben voor individuele werknemers. Het loopbaanplatform kan daarbij ondersteunen.

Wat biedt het loopbaanplatform?
Voor werknemers:

  • informatie over loopbaanbegeleiding, coaching en trainingen en aanmelding hiervoor
  • vacatures binnen de sector

Voor werkgevers (lidorganisaties van Goede Doelen Nederland):

  • de Werkplaats, een online marktplaats voor vraag en aanbod van (tijdelijk) werk, projecten en stages. Zo kunnen werknemers buiten hun eigen organisatie ervaring opdoen.
  • ondersteuning bij de inzet van werknemers op hun persoonlijke kwaliteiten;
  • ondersteuning in de vorm van outplacement- en re-integratiebegeleiding.