Inkomsten

De totale inkomsten bedroegen in 2017 € 2,9 miljard en zijn ten opzichte van 2016 gestegen met 7,3%. De toename trad op bij alle organisaties wat betreft aandachtsgebied en omvang. De inkomsten van grote internationale hulporganisaties zijn met 9% het meest gestegen.

Inkomsten afkomstig van particulieren
De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren. Zij maken een kwart van deze inkomsten afkomstig van particulieren uit.

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.