Kosten

Geregeld komen goede doelen in het nieuws omdat er onnodig of te veel kosten zouden worden gemaakt. Over de vraag hoe kosten moeten worden beoordeeld, bestaat veel verwarring. Een term als ‘de strijkstok’ draagt daaraan bij. Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, verwerpt de term strijkstok.

Investeringen

Goede doelen willen een probleem aanpakken met steun van de samenleving. Goede doelen zijn geen commerciële bedrijven maar moeten net zo goed investeren. In duurzame steun van de samenleving, in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat hun is toevertrouwd.

Er zijn drie soorten kosten: kosten voor fondsenwerving, kosten voor beheer en administratie en kosten voor de doelbesteding.

Over de hoogte van deze kosten leggen goededoelenorganisaties die lid zijn van Goede Doelen Nederland verantwoording af in hun jaarverslag.