Testament

Nadenken over een testament dus over de eindigheid van het leven, is niet gemakkelijk. Toch leggen steeds meer mensen vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een of meer goede doelen gaat. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal waar ze zo om geven.

Opstellen

Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

Kinderen

Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Goederen

Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Goede doelen zullen vrijwel altijd alles te gelde maken. Goede doelen hebben geld nodig om hun doelstellingen te realiseren. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Executeur

Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Wijzigen

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

Geen testament

Als een overledene geen testament heeft opgesteld, geldt voor de verdeling van de nalatenschap het wettelijke erfrecht. Meer informatie staat onder meer op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Belastingvrij

Een nalatenschap aan een goed doel is belastingvrij. Een goed doel met ANBI-status is vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt uw nalatenschap voor 100% terecht bij het goede doel van uw keuze.

Handleiding voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam.

Hulp nodig?

Online regelen

U kunt uw testament ook online regelen, bijvoorbeeld via NuTestament. Doordat u bij NuTestament zelf online de vragen beantwoordt die de notaris u anders voorlegt tijdens een intake-gesprek bespaart u de notaris tijd. Daardoor bent u voordeliger uit. U ondertekent uw testament bij een van de notariskantoren die zijn aangesloten bij NuTestament. De meeste goede doelen in Nederland werken samen met NuTestament. U kunt ook vrijblijvend een informatiepakket bij NuTestament opvragen via info@nunotariaat.nl.

TestamentTest

TestamentTest.nl heeft een test ontwikkeld die aan de hand van een aantal vragen kijkt of het huidige testament nog volstaat, of dat er een testament nodig is. De site geeft ook informatie over de mogelijkheden van schenken of nalaten aan goede doelen. Een bezoek aan de site brengt geen enkele verplichting met zich mee.