Feiten & cijfers

Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om samen met goede doelen grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Samen met hen zoeken goede doelen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor vormen goede doelen een belangrijk fundament van onze maatschappij. Goede doelen zijn zich sterk bewust van deze verantwoordelijkheid en van het belang deskundig, onafhankelijk, kostenbewust, transparant en eerlijk te handelen.

Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Hiervoor moeten de goede doelen niet alleen betrouwbaar zijn, maar moet er ook vertrouwen zijn in de goededoelensector als geheel. Daarom vindt de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland het belangrijk om de ontwikkelingen in de sector te laten zien: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving, wat is er bereikt?

De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Onderzoek onder 24 grote goede doelen 2018

Vooruitlopend op dit jaarlijkse onderzoek dat einde van de zomer wordt gepubliceerd, onderzocht Goede Doelen Nederland de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving over 2018 bij 24 grote goede doelen. Dit zijn organisaties die ieder jaarlijks minimaal 20 miljoen aan inkomsten hebben.

Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot

Uit dit onderzoek blijkt dat de resultaten in 2018 nagenoeg hetzelfde zijn als in 2017. De in het onderzoek betrokken goede doelen besteedden totaal € 1 miljard aan maatschappelijke doelen. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale bestedingen ligt op 88%.

De totale inkomsten van de 24 grote goede doelen bedragen ruim € 1,2 miljard. Net als in 2017 zorgen particulieren met hun steun in totaal voor 44% van de inkomsten. Ruim 50% daarvan is afkomstig uit giften en donaties en 26% uit nalatenschappen. Dit toont aan dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot is.

Verantwoording en transparant

In september 2019 verschijnt ‘Feiten en Cijfers 2018’ met de belangrijkste cijfers over 2018 van de bij Goede Doelen Nederland aangesloten leden. De onderliggende cijfers worden door het CBF, de toezichthouder van erkende goededoelenorganisaties, verstrekt. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties.

Deelnemende grote goede doelen

KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Natuurmonumenten, KNCV Tuberculosefonds, UNICEF, ZOA, Prins Bernhard Cultuurfonds, Wereld Natuur Fonds, Hartstichting, Plan International Nederland, Aidsfonds, CARE Nederland, War Child, Save the Children, Solidaridad, Kerk in Actie, Woord en Daad, Amnesty International, Amref Flying Doctors, Stichting Vluchteling, Nierstichting, Simavi, Alzheimer Nederland en De Zonnebloem.

Samenvatting onderzoek goededoelensector 2017

Bestedingen aan maatschappelijke doelen

In totaal besteedden de goede doelen in 2017 2,6 miljard euro aan hun doel. Dat is ruim 7,7% meer dan in 2016. Dat betekent dat een bedrag van bijna 186 miljoen euro meer besteed is aan maatschappelijke doelen. De doelbesteding nam het meest toe bij goede doelen in de categorie Gezondheid. De omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 89%.

Inkomsten

De inkomsten zijn ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2017 2,9 miljard euro. Dat is ruim 7% meer dan in 2016. De toename trad op bij alle organisaties wat betreft aandachtsgebied en omvang.

Feiten & cijfers

Onderzoek goededoelensector 2017

Feiten & cijfers