Over ons

Goede doelen pakken problemen in de samenleving aan. Geld moet op de juiste plek terechtkomen. Daar moet openheid over zijn. Transparantie (openheid), regels en toezicht moeten zorgen voor een goede werkwijze van goede doelen en vertrouwen bij het publiek.

Goededoelen.nl wil aan dit publieksvertrouwen bijdragen met feiten en informatie over de rol en het werk van goededoelorganisaties. De website geeft uitleg over toezicht en afspraken in de sector, biedt inzicht in de resultaten van goede doelen, geeft informatie over manieren van geven en werken bij goede doelen. De goede doelen op goededoelen.nl zijn lid van Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen.

Goededoelen.nl is een initiatief van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland telt ruim 160 leden. Het betreft goede doelen op het gebied van gezondheid, welzijn & cultuur, internationale hulp en natuur, milieu & dierenwelzijn. Alle leden van Goede Doelen Nederland zijn in Nederland gevestigde goede doelen in bezit van de Erkenning van het CBF of de verklaring aspirant-lidmaatschap Goede Doelen Nederland. Dat is namelijk een voorwaarde om lid van Goede Doelen Nederland te worden. Meer informatie over Goede Doelen Nederland is te vinden op de website van Goede Doelen Nederland. Vermelding op goededoelen.nl is mogelijk voor organisaties die lid zijn van Goede Doelen Nederland.

De redactie is in handen van Goede Doelen Nederland. De redactie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Goededoelen.nl is een website van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar leden en klanten en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Klik hier voor Privacyverklaring van Goede Doelen Nederland. 

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen via info@goededoelennederland.nl. Goede Doelen Nederland behandelt uw vraag of opmerking vertrouwelijk. Uw adresgegevens gebruikt Goede Doelen Nederland alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Goede Doelen Nederland gaat niet in op beledigende reacties.

Voor vragen over een specifiek goed doel, kunt u contact opnemen met het goede doel zelf. 

De publicatie van gegevens van de goede doelen op deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).