Postfilter

Reclamepost van een specifiek bedrijf of een bepaalde organisatie kan worden stopgezet door de verzender te schrijven of te mailen. Dit heet 'recht van verzet' en is bij wet geregeld.

Via Postfilter kan iemand regelen dat hij (zij) geen (reclame)post krijgt van bepaalde soorten bedrijven of organisaties, waaronder goede doelen. Postfilter is er ook om de verzending van post op naam aan een overledene stop te zetten.  

Goede doelen die bij Goede Doelen Nederland zijn aangesloten, raadplegen het Postfilter als ze ongevraagd post willen versturen naar (een groep) mensen.

Inschrijving

Bij inschrijving voor Postfilter kan precies worden aangegeven van welk type organisaties reclamepost voortaan achterwege moet blijven. Een inschrijving blijft 3 jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De verwerking van een aanmelding duurt 4 tot 6 weken. Ook via het Nationaal Overledenenregister kan worden voorkomen dat reclamepost binnenkomt op naam van een overledene. Via het register is dit tien jaar te blokkeren. Postfilter is gratis. Wie geen internet heeft, kan schrijven naar Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam.