Samenwerkende organisaties

Goede doelen werken samen in de volgende brancheverenigingen:

  • Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van fondsenwervende goededoelenorganisaties. Leden van Goede Doelen Nederland zijn in het bezit van het CBF-keur, een CBF-certificaat, een Verklaring van geen bezwaar van het CBF of  een ‘verklaring aspirant-lidmaatschap Goede Doelen Nederland’. Goede Doelen Nederland zet zich in voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen en ondersteunt haar leden in efficiënte bedrijfsvoering.
  • Nederland Filantropieland (NLFL) is een brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen, professionals en dienstverleners uit de sector. 
  • Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) is de belangenvereniging van ruim 300 vermogensfondsen in Nederland. Vermogensfondsen zijn geen goededoelenorganisaties, maar geven aan goede doelen.
  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vertegenwoordigt kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen.

Overheid

De vier brancheverenigingen houden contact met de overheid via de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) dat de maatschappelijke rol en betekenis van de goede doelen wil verbeteren.

Themagebied

Een aantal organisaties werkt samen op hun eigen themagebied.

Voor internationale samenwerking is dat Partos. Deze vereniging behartigt de belangen van ruim honderd Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Partos geeft ook voorlichting aan het publiek via de site Open over Ontwikkelingssamenwerking.

De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bestaat uit 20 organisaties die samen opkomen voor goede en innovatieve zorg voor patiënten. De SGF volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vraagt aandacht voor knelpunten. Het gaat om zowel preventie van chronische ziekten als om onderzoek naar betere behandeling, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor patiënten.