Testament

Nadenken over een testamenten dus over de eindigheid van het leven, is niet gemakkelijk. Toch legt een groeiend aantal mensen vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een of meer goede doelen gaat. Zij willen het goede doel blijven steunen ook als zij er niet meer zijn.

Opstellen

Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend. 

In 2017 organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de live uitzending van het webinar was er de gelegenheid om vragen te stellen. Voor de gestelde vragen, en de antwoorden op deze vragen, klik hier

U kunt uw testament ook online regelen, bijvoorbeeld via NuTestament. Doordat u bij NuTestament zelf online de vragen beantwoordt die de notaris u anders voorlegt tijdens een intake-gesprek bespaart u de notaris tijd. Daardoor bent u voordeliger uit. U ondertekent uw testament bij een van de notariskantoren die zijn aangesloten bij NuTestament. De meeste goede doelen in Nederland werken samen met NuTestament. U kunt ook vrijblijvend een informatiepakket bij NuTestament opvragen via info@nunotariaat.nl

Wijzigen

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

TestamentTest
TestamentTest.nl heeft een test ontwikkeld die aan de hand van een aantal vragen kijkt of het huidige testament nog volstaat, of dat er een testament nodig is. De site geeft ook informatie over de mogelijkheden van schenken of nalaten aan goede doelen. Een bezoek aan de site brengt geen enkele verplichting met zich mee. De test is hieronder te vinden. 

Dit advies is afkomstig van TestamentTest.nl

 

Executeur

De erfgenamen moeten samen de afwikkeling van de nalatenschap regelen tenzij in het testament een executeur is benoemd. Een executeur is iemand die alle zaken regelt rondom de nalatenschap en de begrafenis of crematie. De executeur hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. De executeur voert het testament uit en krijgt daarvoor, als hierover in het testament niets is geregeld, een beloning van 1% van het vermogen op de dag van het overlijden. Ook kan in het testament een honorarium van de executeur worden vastgelegd. Het kan een vast bedrag of een percentage zijn. 

Op www.notaris.nl zijn notarissen op postcode te vinden.

Geen testament

Als een overledene geen testament heeft opgesteld, geldt voor de verdeling van de nalatenschap het wettelijke erfrecht. Meer informatie staat onder meer op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.