Veelgestelde vragen

 • Doen gemeenten aan controle? +

  Gemeenten stellen bijna altijd een vergunning verplicht voor collecteren, of voor het huis-aan-huis of op straat werven van donateurs. Ze regelen dat via de Algemene Plaatselijke Verordening waar de gemeente of de politie op toeziet.

 • Hoe is collecteren voor een goed doel geregeld? +

  Er zijn 25 grote landelijke goede doelen die collecteren. Elk jaar maken ze via de Stichting Collecteplan een rooster zodat elk goed doel een eigen collecteweek heeft. Alle landelijke goede doelen die collecteren hebben een Erkenning Goede Doelen van het CBF. Het CBF keurt het collecterooster goed.

 • Hoe kunt u doneren? +

  Er zijn veel mogelijkheden om te geven, bijvoorbeeld spontaan via de website van een goed doel. Meestal doneert u, wanneer er om wordt gevraagd.

  U geeft eenmalig, of regelmatig als vaste donateur of als lid van een organisatie. U doneert via een overschrijving, incasso of acceptgiro van de bank. U kunt ook mobiel doneren per SMS, of u koopt iets van een goed doel.

 • Hoe staat de overheid tegenover goed doelen? +

  Voor goede doelen is de rol van de overheid belangrijk. De overheid laat de zorg voor mens, dier, milieu en natuur meer en meer aan de maatschappij zelf over. De rol van goede doelen wordt daardoor belangrijker.

  Veel organisaties hebben regelmatig overleg met de overheid over de doelen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld op het terrein van natuurbehoud of de financiering van wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. In bepaalde gevallen subsidieert de overheid het werk of bepaalde projecten van goede doelen. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds minder zal gebeuren. De rol van de overheid is verder belangrijk omdat zij regels stelt aan organisaties als zij van belastingvoordelen gebruik willen maken. Met name voor de zogenaamde ANBI's is dat het geval.

 • Hoe weet u of een goed doel echt verschil maakt? +

  Projecten financieren is voor een goed doel niet voldoende. Het geld dat ze namens de donateur uitgeven moet effect hebben in de samenleving. Ze willen samen met donateurs immers de samenleving verbeteren. Het effect dat ze met hun bestedingen willen bereiken, noemen we impact.

  Impact meten is niet eenvoudig. Er bestaan grote verschillen tussen de projecten van goede doelen en wat ze daarmee willen bereiken in de samenleving. 

 • Hoe weet u of het geld dat u geeft goed terechtkomt? +

  Elk goed doel dat geld van donateurs ontvangt, hoort informatie te geven over de besteding van het geld. Veel goede doelen zijn van een zodanige omvang dat de werkwijze en besteding van het geld door toezichthouders gecontroleerd zou moeten worden. Veel organisaties werken vrijwillig mee aan extern toezicht.

  Voor goede doelen zijn er nu verschillende keurmerken met verschillende criteria. Dat maakt het er voor het publiek niet makkelijker op. Wat houden die keurmerken in? Is de ene beter dan de andere? Vanaf 1 januari 2016 is er een erkenningsregeling voor goede doelen. Met één erkenningsregeling is het voor iedereen meteen duidelijk of een organisatie erkend is of niet. Alle goede doelen zijn volgens dezelfde normen beoordeeld. Bovendien is er meer aandacht voor resultaat en impact. Het CBF ziet toe op naleving van deze normen.

 • Hoe zit het met de kosten voor het goede doel zelf? +

  Goede doelen willen een probleem aanpakken met steun van de samenleving. Goede doelen zijn geen commerciële bedrijven maar moeten net zo goed investeren. In duurzame steun van de samenleving, in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat hun is toevertrouwd.

  Er zijn drie soorten kosten: kosten voor fondsenwerving, kosten voor beheer en administratie en kosten voor de doelbesteding.

  Over de hoogte van deze kosten leggen lidorganisaties van Goede Doelen Nederland verantwoording af in hun jaarverslag.

 • Hoeveel goede doelen zijn er? +

  Omdat er nog geen centrale registratie plaatsvindt, is niet precies bekend hoeveel goede doelen er in Nederland zijn. De 250.000 stichtingen en verenigingen die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven zijn lang niet allemaal (fondsenwervende) goede doelen. Bij de Belastingdienst zijn meer dan 50.000 instellingen geregistreerd met een ANBI-status; als een organisatie die zich inzet voor een betere samenleving. Geschat wordt dat er vijf- tot zeshonderd goede doelen in Nederland op landelijke schaal werven. Hoeveel instellingen daarnaast nog lokaal werven is niet bekend.

  Goede doelen werken op allerlei gebied: gezondheid, welzijn, natuur en milieu, dierenbelangen, cultuur, internationale hulp.

 • Ik heb een bedrijf, gelden voor mij ook belastingvoordelen voor geven aan goede doelen? +

  Ook bedrijven kunnen geven aan goede doelen en gebruik maken van eigen belastingregels. Daarnaast is sponsoring mogelijk, waarbij het bedrijf wel een tegenprestatie (zoals bekendheid) krijgt. Steeds vaker werken bedrijven en goede doelen samen.

 • Is een goed doel wettelijk verplicht om informatie over de organisatie te geven? +

  Ja, per 1 januari 2014 verplicht de Belastingdienst om een aantal gegevens bekend te maken via een site voor elke organisatie die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Leden van Goede Doelen Nederland voldoen aan de ANBI-eisen.
  Alle goede doelen op deze site hebben de Erkenning Goede Doelen (CBF) of de verklaring aspirant-lidmaatschap Goede Doelen Nederland

Pagina's