Vrijwilligers

Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Goede doelen werken hard aan oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Om hun werk goed te kunnen doen, drijven zij op de inzet en steun van donateurs en vrijwilligers. De steun uit de samenleving blijft onveranderd groot. Honderdduizenden vrijwilligers zetten zich elk jaar in voor goede doelen. Ze gaan bijvoorbeeld rond met de collectebus, geven voorlichting, organiseren een evenement of houden een website bij. Ze zetten zich voor langere tijd in of gedurende een korte periode. Lees hier hun verhalen over drijfveren en idealen.

Informatie over vrijwilligerswerk is (vooral) te vinden op de websites van goede doelen maar ook op vrijwilligerswerk.nl, een site voor iedereen die vrijwilligerswerk zoekt of die met vrijwilligers werkt. 

Aftrekbaarheid

Vrijwilligers bij een goed doel mogen onder bepaalde voorwaarden een bedrag als gewone gift aftrekken van de belastingen.
Er zijn twee situaties mogelijk:

  • De vrijwilliger kan een vergoeding krijgen, maar ziet hiervan af.
  • De vrijwilliger maakt kosten en krijgt hier geen vergoeding voor.

De vrijwilliger kan vergoeding krijgen
Is het goede doel bereid een vrijwilligersvergoeding of reiskosten te betalen, maar ziet de vrijwilliger daarvan af? Dan mag hij (zij) het bedrag van deze vergoeding aftrekken. De vrijwilliger en het goede doel moeten dan wel kunnen aantonen dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het goede doel is aangewezen als ANBI.
  • Het goede doel heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich heeft ingezet voor de organisatie.
  • Het goede doel heeft een regeling getroffen waardoor vrijwilligers in aanmerking komen voor een vergoeding.
  • De financiële situatie van het goede doel is zo dat de vergoeding ook kan worden uitbetaald.
  • Het goede doel heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij (zij) de vergoeding niet wil ontvangen en aan het goede doel schenkt.

De vrijwilliger krijgt geen vergoeding voor de gemaakte kosten
Van een gift kan ook sprake zijn, als het goede doel gemaakte kosten niet kan vergoeden. Denk hierbij aan reiskosten (tot een bedrag van € 0,19 per kilometer), portokosten, of kosten voor enveloppen, papier of inkt.

Regelhulp vrijwilligersvergoeding

De Belastingdienst heeft op haar site een regelhulp geplaatst die organisaties en vrijwilligers kunnen gebruiken om antwoorden te krijgen op de vragen over de vrijwilligersvergoeding. Regelhulp vrijwilligers beantwoordt vragen zoals: Mag een vrijwilliger een vergoeding ontvangen en hoeveel mag dat zijn? Wat moet de vrijwilliger of de organisatie doen wanneer een vrijwilliger te veel ontvangen heeft?

Onbetaald werk

Klik hier voor onbetaalde vacatures bij goede doelen.
Alle vacatures zijn te vinden www.goededoelen.nl/vacatures.