Zoveel begint bij een kind

MARJOLEIN WEIDEMA

Actief bij UNICEF sinds 2012, Student Pedagogische Wetenschappen

“Ik ben dol op kinderen. In Gua­temala, waar ik 2 jaar gewoond heb, heb ik gezien dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen op een goede manier kunnen opgroeien. Je kan als kind niet kiezen waar je opgroeit. Ik kwam in Guatemala in contact met kin­deren die het – zo vroeg in hun leven al - niet makkelijk hebben. Ik heb in verschillende projecten met ze gewerkt en heb samen met een vriendin zwemles gege­ven en een school gebouwd.

Mijn ervaringen in Guatemala de­den me beseffen hoe belangrijk het is dat kinderen een goede ‘kindertijd’ kunnen hebben. In die periode wordt immers de basis gelegd voor de rest van hun leven. Op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zorgt UNICEF daarvoor. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdra­gen. Nu nog als vrijwilliger, maar in de toekomst hopelijk ook als fulltime baan.” 

(foto: Marjolein Weidema)

UNICEF Nederland:

Zoveel begint bij een kind. Als het tenminste kind kan zijn. UNICEF vindt dat élk kind kind moet kunnen zijn en geeft ze de kans om te overleven en zich te ontwikkelen.

Naar UNICEF Nederland